Horvat, Vladimir

Zagreb - Savski most

1931. g.

naslov:
Zagreb - Savski most
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm