Nikolić, Igor

Brest Pokupski (Petrinja) - „hlev“ - drvena tradicijska štala sa sjenikom; vlasnica Jaga Turković, kbr. 47

1978. g.

vrijeme izrade:
1978. g.
vrsta građe:
materijal:
inventarni broj:
FKB-67032

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).