Szabo (?), Gjuro

Brest Pokupski (Petrinja) - Kapela Sv. Barbare, detalj unutrašnjosti: dio oslikanog tabulatuma

20-te 20.

vrijeme izrade:
20-te 20.
vrsta građe:
materijal:
inventarni broj:
FKB-47820

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).