Regionalni zavod Zagreb

Gornji Viduševac (Glina) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog, vanjština - pogled sa sjeveroistoka na svetište (apsidu) crkve

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).