Henneberg, Većeslav

Hum (Marija Bistrica) - Plastika, grupa: Raspeće, sv. Marija i sv. Ivan; nekoć bili uz župnu crkvu u Mariji Bistrici, iza restauracije preneseni u kapelicu sv. Marije Magdalene (0,2 m visoke, drvena plastika), barok

1925. g.

naslov:
Hum (Marija Bistrica) - Plastika, grupa: Raspeće, sv. Marija i sv. Ivan; nekoć bili uz župnu crkvu u Mariji Bistrici, iza restauracije preneseni u kapelicu sv. Marije Magdalene (0,2 m visoke, drvena plastika), barok
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm