Cvikić, Milja

Bistrač (Sunja) - „Pute“ za zauzdavanje (sputavanje) nogu konjima na paši, vlasnica Kristina Car, kbr. 12

1973.

vrijeme izrade:
1973.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 2,4 cm; visina = 3,6 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
FKB-36349

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).