Henneberg, Većeslav

Kosinjski Bakovac - Natpis rimski uklesan u kamen, uzidan u kapelicu sv. Vida (podignuta 1769. g.) u južni zid do ugla pročelja crkvice

1922. g.

naslov:
Kosinjski Bakovac - Natpis rimski uklesan u kamen, uzidan u kapelicu sv. Vida (podignuta 1769. g.) u južni zid do ugla pročelja crkvice
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
materijali:
mjere:
negativ visina = 12 cm; negativ širina = 9 cm
lokalitet: