Henneberg, Većeslav

Ostrovica Lička - Grad, situacija vrha sa sjeverne strane sela

1932. g.

naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija vrha sa sjeverne strane sela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm