Vranić, Nino

Šćrbinec - Dvorac Šćrbinec, privatno vlasništvo - Pianino - detalj

1974. g.

naslov:
Šćrbinec - Dvorac Šćrbinec, privatno vlasništvo - Pianino - detalj
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
zbirka: