11 - 20 od 143
naslov:
Dol (Brač) - Župna crkva Gospa Kandelora - Sviraonik - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Dol (Brač) - Župna crkva Gospa Kandelora - Pogled sa strane na prospekt
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Sviraonik - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na dekoraciju centralne zone kućišta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na prospekt
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Detalj - ručice manubrija van sviraonika
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dračevica (Brač) - Župna crkva Neoskrnavljenog začeća Blažene Djevice Marije - Detalj - klavijatura izvučena izvan sviraonika
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Kaštel Kambelovac (Split) - Župna crkva Sv. Mihovila - Smještaj u prostoru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
11 - 20 od 143