11 - 20 od 25
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Detalj prospekta - svirale centralnog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Detalj prospekta - dio centralnog polja i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Detalj prospekta - desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Detalj dekoracije instrumenta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Pogled sa sttrane na bogato ukrašeno kućište prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Pogled sa strane na bogato ukrašeno kućište prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Pogled sa lijeve strane na donju zonu kućišta te sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Pogled sa desne strane na donju zonu kućišta i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Detalj dekoracije kućišta - glavice anđela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Dubrovnik - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Pogled na desno polje prospekta i donju zonu kućišta ikrašenu glavicama anđela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
11 - 20 od 25