11 - 12 od 12
naslov:
Osijek - Župna crkva Sv. Mihaela (Tvrđa) - Detalj dekoeracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Sv. Mihaela (Tvrđa) - Fisharmonik - total
mjesto izrade:
materijali:
11 - 12 od 12