11 - 20 od 29
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj sviraonika - pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj prospekta - svirale donjeg dijela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj prospekta - svirale gornjeg dijela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Mehanizam orgulja - mijeh, manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj dekoracije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Prospekt - gornji dio
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Pogled sa strane na gornji dio prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Sv. Petar u Šumi - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj unutrašnjosti orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
11 - 20 od 29