11 - 12 od 12
naslov:
Cernik (Nova Gradiška) - Franjevački samostan - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Cernik - Dvor Kulmera, pročelje s glavnim ulazom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1896.
materijali:
mjere:
negativ širina = 13 cm; negativ visina = 18 cm
11 - 12 od 12