11 - 16 od 16
naslov:
Čazma - Župna crkva Sv. Marije Magdalene - Detalj dekoracije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Čazma - Župna crkva Sv. Marije Magdalene - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Čazma - Župna crkva Sv. Marije Magdalene - Sviraonik izdvojen ispred orgulja - detalj klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Čazma - Župna crkva Sv. Marije Magdalene - Detalj sviraonika - dvostruka klavijatira i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Čazma - Župna crkva Sv. Marije Magdalene - Detalj sviraonika - ručice manubrija na desnoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Čazma - Župna crkva Sv. Marije Magdalene - Začelje pozitiva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
11 - 16 od 16