11 - 16 od 16
naslov:
Kaštel Novi - Župna crkva Sv. Petra - Detalj orgulja - ručica za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Novi - Župna crkva Sv. Petra - Detalj prospekta - desna strane i dio centralne zione
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Novi - Župna crkva Sv. Petra - Detalj prospekta - lijeva strana i dio centralne zone
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Novi - Župna crkva Sv. Petra - Prospekt - centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Novi - Župna crkva Sv. Petra - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Novi - Župna crkva Sv. Petra - Detalj prospekta - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
11 - 16 od 16