11 - 20 od 25
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, zid na sjevernoj strani do Kuka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, zid na sjevernoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: zid na sjevernoj strani vrha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: teren na sjeveru, ispod najvišeg vrha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: kulište s istoka, s panoramom u Ličko polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj zida ispod kuka, s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad na brdu, opća situacija s Ličkog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Situacija grada na vrhu, a dolje, podno njega, selo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija s Ličkog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija vrha sa sjeverne strane sela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
11 - 20 od 25