11 - 20 od 26
naslov:
Bakar - Crkva Sv. Andrije Apostola - Detalj sviraonika - dva manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Crkva Sv. Andrije Apostola - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Crkva Sv. Andrije Apostola - Detalj kućišta - okov
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Bakar - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
11 - 20 od 26