11 - 20 od 25
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija s ostacima, sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama situacije s juga: treći vrh (kulište) i sedlo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama s juga: zapadni dio kulišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama situacije: prvi desni dio, oba vrha s gradinom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, panorama situacije: oba vrha s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija kulišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, glavni najviši vrh sa sjeverozapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, zid na sjevernoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, zid na sjevernoj strani do Kuka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, detalj: zid na sjevernoj strani vrha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
11 - 20 od 25