11 - 17 od 17
naslov:
Lobor - Kapela Majke Božje Gorske - Detalj dekoracije na vrhu prospekta - stražnja strana kipa sveca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Župna crkva Sv. Ane - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Župna crkva Sv. Ane - Pozitiv - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Župna crkva Sv. Ane - Pogled na pozitiv
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Župna crkva Sv. Ane - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Župna crkva Sv. Ane - Unutrašnjost orgulja - detalj mehanizma
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Lobor - Župna crkva Sv. Ane - Detalj pozitiva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 17 od 17