11 - 12 od 12
naslov:
Rijeka (Rijeka) - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Rijeka (Rijeka) - Crkva samostana Sv. Jeronima (dominikanci) - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
11 - 12 od 12