11 - 20 od 34
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Stražnja strana kućišta (gornji dio)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Staržnja strana kućišta (donji dio)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Detalj prospekta - lijevo polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Pogled odozdo na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Pogled odozdo na centralno i desno polje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Pogled odozdo na centralno i lijevo polje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Pogled sa desne strane na kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Detalj dekoracije porspekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Našice - Župna crkva Franjevačkog samostana - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
11 - 20 od 34