11 - 20 od 49
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima - Harmonij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva samostana Sv. Jeronima (dominikanci) - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva Sv. Vida - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva Sv. Vida - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva Sv. Vida - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Rijeka - Crkva Sv. Vida - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
11 - 20 od 49