21 - 28 od 28
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj unutrašnjosti orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije kućišta orgulja - anđeo koji svira violinu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije orgulja - anđeo koji svira violinu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije orgulja - anđeo koji svira violinu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj unutrašnjosti sviraonika - zapis graditelja orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dol (Jastrebarsko) - Kapela Blažene Djevice Marije - Ekipa muzikologa pri opisivanju instrumenta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm
21 - 28 od 28