21 - 30 od 64
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Detalj prospekta - svirale centralnog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Dominikanska crkva Sv. Križa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Dominikanska crkva Sv. Križa - Pogled na sviraonik - svirale van kućišta smještene sa lijeve i desne strane instrumenta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Dominikanska crkva Sv. Križa - Pogled sa strane na sviraonik i svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Dominikanska crkva Sv. Križa - Pogled na sviraonik i otvoreni prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Crkva samostana Srca Isusova - Pogled sa strane na bazu kućišta i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Crkva franjevačkog samostana Male Braće - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Crkva samostana Srca Isusova - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Dubrovnik (Dubrovnik) - Crkva samostana Srca Isusova - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
21 - 30 od 64