21 - 30 od 31
naslov:
Ostrovica Lička - Pogled s Ličkog polja prema vrhu sa starim gradom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija s Ličkog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija na vrhu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Ostrovica Lička - Cesta, stara, za grad Ostrovicu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija vrha sa sjeverne strane sela
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija; pogled sa ceste u selu, sa sjeverne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija; pogled prema zapadu na sjeverni obronak brda
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija s kulišta, sjeverna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha brda gledana sa sjeverozapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha s kulišta, sa zapadne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
21 - 30 od 31