naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Detalj sviraonika - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Ogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Unutrašnjost orgulja - detalj mehanizma
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vižinada - Župna crkva Sv. Jeronima - Sviraonik - držač partitura, klavijatura, ručice principala
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: