naslov:
Kampor (Rab) - Samostanska crkvica sv. Eufemije, situacija u krajoliku
mjesto izrade:
materijali:
lokalitet: