naslov:
Zir - Pećina karakteristična za onaj kraj (ploča)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet: