1 - 10 od 14
naslov:
Senj - Pogled na luku sa jedrenjacima, u pozadini Nehaj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Nehaj-grad, vide se oštećenja na zapadnom uglu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na obalu, u pozadini Nehaj-grad
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na obalu, desno "Šabac" kula
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - "Vela vrata", završetak Jozefinske ceste, konac 18. stoljeća
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na grad sa sjeverne strane, u pozadini Nehaj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na luku s jedrenjacima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled na grad s mora, u pozadini Nehaj-grad
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled s kopna prema luci
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Senj - Pogled kroz nadsvođeni prolaz prema luci
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
1 - 10 od 14