naslov:
Lipovac (Samobor) - Stari grad Lipovac - Srednjovjekovni grad, opća situacija u snježnom krajoliku, u pozadini brdo Japetić
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1937. g.
materijali:
naslov:
Lipovac (Samobor) - Stari grad Lipovac - Srednjovjekovni grad, dio zida, u pozadini brdo Oštrc
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1940. g.
materijali:
naslov:
Lipovac (Samobor) - Stari grad Lipovac - Srednjovjekovni grad, detalj zida s odlomljenim kamenjem
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1940. g.
materijali: