1 - 10 od 14
naslov:
Samobor - Stari grad - Jugoistočna kula
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1927. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Južna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1927. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Zapadna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1927. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Sjeverozapadna kula, prizemlje - ulazni dio
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1927. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - U snježnom krajoliku, pogled iz Gornjeg kraja, od mlina
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1931. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Opća situacija u ljetnom krajoliku s Tepca, u pozadini Medvednica
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1928. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Stanje zidova u unutarnjem dvorištu, zimski ambijent
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Detalj sa svodom u donjem dvorištu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Zid s polukružnom kulom, izvana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1938. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Zidine s polukružnom kulom, izvana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1937. g.
materijali:
1 - 10 od 14