naslov:
Šestine - Panorama sela sa župnom crkvom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1935. g.
materijali:
lokalitet: