naslov:
Trsat (Rijeka) - Pogled na gradinu s južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Trsat (Rijeka) - Franjevačka crkva sv. Marije - Pročelje, barokizirana gotička crkva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 15 cm; negativ visina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Trsat (Rijeka) - Trsatske stube, stare
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 10.5 cm; negativ širina = 15 cm
lokalitet: