naslov:
Zagreb - Samoborska cesta - Lokomotiva "Samoborca" ("Samoborčeka")
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Samoborska cesta - "Samoborec", kompozicija na kolodvoru, ("Samoborček")
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Samoborska cesta
mjesto izrade:
materijali:
naslov:
Zagreb - Samoborska cesta - Podvožnjak za jednu prugu, izgrađen 9. V. 1930. g., u pozadini još barake na ciglani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Samoborska cesta - Podvožnjak u gradnji, u pozadini još stoji stari podvožnjak
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Samoborska cesta - Stari Podvožnjak
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali:
naslov:
Zagreb - Samoborska cesta - Podvožnjak, pripremne rampe za izgradnju novog podvožnjaka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali: