naslov:
Zagreb - Varšavska ulica - Sa Sljemenom u pozadini (s krova "Jugoštampe")
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
materijali: