naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Pogled sa strane na ormar sa sviralama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Unutrašnjost prospekta - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Franjevački samostan - Unutrašnjost prospekta - svitrale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: