naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva Sv. Ivana Nepomuka - Prospekt total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva Sv. Ivana Nepomuka - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva Sv. Ivana Nepomuka - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Pogled sa strane na donji dio kućišta - spremište za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Pogled sa strane na donji dio kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Stupnik - Župna crkva sv. Ivana Nepomuka - Pogled na donji dio kućišta - spremište za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: