1 - 10 od 14
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Smještaj u prostoru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Prospekt - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Detalj dekoracije prospekta - gornja desna strana
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Detalj prospekta - svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Detalj prospekta - desna gornja strana
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Pogled odozdo na svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Pogled odozdo na jevalište s orguljama
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Pogled na pjevalište sa zatvorenim prodspektom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Supetar - Župna crkva Navještenja Marijina - Pogled sa strane na sviraonik koji je sastavni dio kućišta orgulja
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
1 - 10 od 14