naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Pogled na zatvoreni klavir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Pogled na otvoreni klavir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Unutrašnjost klavira
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Škrip (Brač) - Privatno vlasništvo, vl. D. Krstulović - Zatvoreni klavir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: