naslov:
Štivica - Župna crkva Sv. Magdalene - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Štivica - Župna crkva Sv. Magdalene - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Štivica - Župna crkva Sv. Magdalene - Pogled sa strane na prospekt i donji dio kućišta orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Štivica - Župna crkva Sv. Magdalene - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Štivica - Župna crkva Sv. Magdalene - Detalj prospekta - dio centralnog i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Štivica - Župna crkva Sv. Magdalene - Detalj prospekta - centralno polje i dio desnog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: