naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Pogled na sviraonik ugrađen u bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Prospekt - bočna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Tar - Župna crkva Sv. Martina - Detalj prospekta - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: