1 - 10 od 15
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled sa strane na prospekt i ostatke sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled sa strane na otvoreni prospekt i ostatke sviraonika. Sviraonik je sastavni dio kućišta orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled sa strane na otvoreni prospekt i ostatke sviraonika. Sviraonik je sastavni dio kućišta orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Sastavni djelovi kućišta orgulja odloženi sa strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled na dio prospekta bez svirala
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Cedulja s popisom registara orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Popis registara orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Zapis o godini izrade orgulja i imenu majstora
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
1 - 10 od 15