naslov:
Tukleč - Grad nazvan "Turska gradina" poviše Munimagaraca u Plavnu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
materijali: