naslov:
Gajića Gradina - Gradina između Raduča i sv. Roka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
lokalitet: