naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Smještaj u prostoru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Detalj unutrašnjosti kućišta - svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Prospekt - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Pogled na svirale - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Detalj dekoracije prospekta - gornji, lijevi ugao
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Detalj dekoracije prospekta - donja, lijeva zona
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Sviraonik - total
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Detalj sviraonika - pedal
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Detalj prospekta - svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ložišća (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana i Pavla - Detalj unutrašnjosti kućišta - svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm