naslov:
Bakar - Tunera s gradom u pozadini
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Zgrada hotela Jadran na obali
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Tzv. rimska kuća, renesansa
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama sa sjeverozapada - pogled prema Praputnjaku i suhozidima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama, pogled na zaljev sa sjevera - vidi se Praputnjak, Hreljin i Bakarac
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Bakar - Panorama sa jugozapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet: