naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Pogled sa strane na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Detalj untrašnjosti crkve - tron
mjesto izrade:
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Pogled na glasovir
mjesto izrade:
materijali:
naslov:
Cres - Crkva benediktinskog samostana - Detalj unutrašnjosti crkve - slika Bogorodica s Djetetom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. pol. 20. st.
materijali:
naslov:
Cres - Župna kanonička crkva - Prospekt - total
mjesto izrade:
materijali: