naslov:
Ćilipi - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Ćilipi - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Ćilipi - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Ćilipi - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Ćilipi - Župna crkva Sv. Nikole - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Ćilipi - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj unutrašnjosti kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali: