naslov:
Jagodnjak - Kapela Sv. Vendelina - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jagodnjak - Kapela Sv. Vendelina - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jagodnjak - Kapela Sv. Vendelina - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu ojevališta
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jagodnjak - Kapela Sv. Vendelina - Pogled sa strane na desnu bočnu stranu kućišta
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Jagodnjak - Kapela Sv. Vendelina - Pogled sa strane na prospekt
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: